Hlavný kontakt

Celý názov: Detský Folklórny Súbor Malý Vtáčnik
Adresa: DFS Malý Vtáčnik pri Centre voľného času SPEKTRUM, ul. Novackého 14, 971 01 Prievidza
Vedúca súboru: Eliška Hrbíková
Vedúci muziky: Janko Strmenský
E-mail: malyvtacnik@gmail.com
Web: www.malyvtacnik.szm.sk
Mobil: +421 908 279 349
Telefón:046 543 24 70

Eliška Hrbíková

umelecká vedúca súboru, choreografka, organizačná vedúca
Web: www.malyvtacnik.szm.sk
E-mail: malyvtacnik@gmail.com
Mobil: +421 908 279 349
Telefón: 046 543 24 70

Ján Strmenský

vedúci detskej a mládežníckej ľudovej hudby, hudobná úprava
Web: www.zusbojnice.edupage.org, www.kvarteto.sk
E-mail: jstrmensky@gmail.com
Mobil: +421 915 777 110

Peter Hrbík

hudobná úprava
Web: www.hrbikmedia.eu
E-mail: info@hrbikmedia.eu
Mobil: +421 907 434 823

Daniel Kubizna

odborný poradca pre ľudovú hudbu
E-mail: daniel.kubizna@gmail.com
Mobil: +421 908 751 273

Magdaléna Vaňová

hlasová pedagogička
E-mail: magdalenavanova@zoznam.sk
Mobil: +421 911 161 954

Akad. arch. Rastislav Nemec

výtvarník
Mobil: +421 905 235 714

Samuel Chlpek

technická podpora webu
Web: www.samuelchlpek.eu
E-mail: mail@samuelchlpek.eu
Mobil: +421 919 027 396
kontaktujte ma formou správy na Facebooku Malého Vtáčnika:
Facebook: Malý Vtáčnik na Facebooku