Členovia súboru 2014/2015Vedúci

Kontakt

 HRBÍKOVÁ Eliška  tel.: +421 908 279 349
 STRMENSKÝ Ján  tel.: +421 905 523 007
 VAŇOVÁ Lenka  tel.: +421 911 161 954
 HRBÍK Peter  tel.: +421 907 434 823
Ako sa stať členom:


V podstate je to jednoduché. Navštívite so svojím dieťaťom, ktoré začne navštevovať prvý ročník základnej školy po telefonickom dohovore vedúcu súboru p. Hrbíkovú. Najčastejšie sa tento akt vykoná začiatkom školského roku, kedy sú pre tento účel vyhradené hodiny. Vedúca súboru si dieťa otestuje, či má vhodné rytmické, pohybové alebo spevácke schopnosti a rozhodne o prijatí do súboru. Ak je rozhodnutie kladné, ešte rodič nemá vyhraté. Tvrdý výcvikový režim zdecimuje počase rady detí príp. rodičov. Nie každé dieťa znesie fyzické a psychické vypätie skúšok a verejných vystúpení, keď aha môj spolužiak nemusí nikde chodiť a robí si čo chce. A ešte aj v nedeľu! Pokiaľ dieťa vydrží tento úsek cca 6 rokov, má vyhraté. Je telesne navýške, sebavedomé a hrdé na to, že sa líši od bežnej populácie rovesníkov práve v tom, čo ho predtým odrádzalo byť členom súboru.